Guziki

Status prawny

Publiczne Gimnazjum nr 15 jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nieposiadającą osobowości prawnej. Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004 r.,nr.25 poz.2572
    z późn zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
    z późn. zm.)

  • akt założycielski

  • statut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

04-03-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 346