Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Szkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi.

Na podstawie:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. , nr 83., poz. 562. z późn. zm.)

ustalone zostały szczegółowe zasady oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi, które stanowią Rozdział 8 Statutu Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

07-03-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 360